short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
Ključni sektori zelene javne nabave

Zgrade

brec

S obzirom na okolišnu, gospodarsku i socijalnu važnost sektora, mnoga javna tijela nastoje prijeći na održiviju gradnju. Najznačajniji utjecaji na okoliš povezani su s upotrebom zgrada, a posebno s potrošnjom energije. Ostali važni čimbenici koje treba uzeti u obzir su materijali koji se koriste pri gradnji, kvaliteta zraka unutar zgrada, potrošnja vode, utjecaj na promet ili korištenje zemljišta i stvaranje otpada tijekom građevinskih radova. Zgrade su vrlo složeni sustavi sastavljeni od brojnih sastavnih dijelova koji utječu na sveukupnu učinkovitost strukture. Pristupi zelene javne nabave obično se usredotočuju i na sveukupan utjecaj zgrade i na okolišne značajke pojedinačnih sastavnih dijelova. 

Električna energija

ZEE

Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva jedan je od glavnih globalnih izvora emisija stakleničkih plinova. Brojna europska javna tijela sada kupuju električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije. Definicija se navodi u Direktivi 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Države članice tom su direktivom obvezane i da za ekološki proizvedenu električnu energiju izdaju potvrdu o podrijetlu, ako to zahtijevaju dobavljači električne energije. Namjera je spriječiti da se ekološki proizvedena električna energija prodaje dvaput, budući da ju je fizički nemoguće razlikovati od neekološke električne energije. To je važan čimbenik u osiguravanju vjerodostojnosti nabave ekološki proizvedene energije.

Drvo

recpaper

Mnogi javni ugovori uključuju nabavu drva ili proizvoda od drva, na primjer kao dio građevinskih radova, namještaja ili podova. Pojam održive i zakonite drvne građe u EU-u priznat je kao ključan, što je dovelo do donošenja niza zakonodavnih i dobrovoljnih mjera za reguliranje sljedivosti drvne građe. Uredbom EU-a o drvu iz 2010. određuje se da sve drvo i proizvodi od drva stavljeni na tržište EU-a moraju dolaziti iz zakonitih izvora, a od gospodarskih subjekata zahtijeva se da osiguraju sljedivost i dokaz o sukladnosti za cijeli dobavni lanac. U okviru akcijskog plana EU-a za provedbu zakonodavstva, upravljanje i trgovanje u području šuma (FLEGT) uspostavljaju se bilateralni dobrovoljni sporazumi o partnerstvu s državama koje proizvode drvo, čime je moguće provjeriti zakonitost izvoza u EU izdavanjem dozvola. Drvo i proizvodi od drva koji ispunjavaju zahtjeve programa za izdavanje dozvola FLEGT smatraju se zakonito dobivenima za potrebe Uredbe o drvu. Općenito je prihvaćeno da održivo upravljanje šumama podrazumijeva upravljanje s ciljem, između ostalog, održavanja biološke raznolikosti, produktivnosti i vitalnosti. Mnogi se pozivaju i na posebne socijalne aspekte upravljanja šumama kao što su poštovanje prava autohtonih skupina da upravljaju šumama i zaštita temeljnih prava šumskih radnika. Postoje sustavi certificiranja kao što su FCS (Vijeće za nadzor šuma) ili PEFC (Program za potvrdu certificiranja šuma) koji se mogu koristiti za dokazivanje sukladnosti sa svim mjerilima ili nekima od njih.

Transport

evehicles

Javne službe i voditelji voznih parkova moraju se pridržavati Direktive 2009/33/EZ Europskoga parlamenta i vijeća o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Lokalne vlasti i operateri javnog prijevoza se okreću alternativnim gorivima u svojim voznim parkovima, bez obzira jesu li vozila u vlasništvu ili leasingu. Transport je odgovoran za 25% ukupnih emisija stakleničkih plinova i ima veliki učinak na onečišćenje zraka u gradovima. Emitira značajne količine stakleničkih plinova koji su povezani sa zdravstvenim i okolišnim problemima. Od 2012 na snazi je Direktiva o Nacionalnim gornjim granicama emisija. Donositelji odluka nastoje potaknuti ponudu čišćih vozila na tržištu potražnjom istih u javnom sektoru.

 

Usluge prehrane i ugostiteljstva

food

Prema studiji koju je provela Europska komisija sektor hrane i pića odgovoran je za 20 do 30 % najznačajnijih utjecaja na okoliš u Europi. Najznačajniji utjecaji na okoliš u tom sektoru odnose se na uporabu štetnih kemikalija u proizvodnji i pripremi hrane te na prijevoz hrane. Mnoga javna tijela nastoje povećati udio ekološke hrane koja se poslužuje u školama i kantinama te smanjiti udio mesnih proizvoda s velikim utjecajem. Neodrživa uporaba morskih izvora i ambalažni otpad također su važni aspekti.